Velkommen!

Aust-Agder museum og arkiv - AAma ble etablert i 2015 da Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Setesdalsmuseet IKS og Stiftelsen Grimstad bys museer ble slått sammen. AAma har både arkiv- og museumsfunksjoner, og består av fire avdelinger som befinner seg på tre administrative steder: KUBEN i Arendal, Setesdalsmuseet på Rysstad og Sjøfartsmuseet i Aust-Agder i Grimstad.

Institusjonens hovedoppgaver er å være å ledende faginstans innen museum og arkiv i Aust-Agder fylke. Arkivavdelingen, tidligere Aust-Agder-Arkivet, er rådgivende organ for fylkeskommunen og kommunene, og dessuten depotinstitusjon for deres historiske arkiver. Avdelingen tar også vare på arkivmateriale fra private bedrifter, foreninger og personer.

Denne nettportalen er opprettet for å gjøre digitalt skapte arkiver fra foreninger og bedrifter i Aust-Agder tilgjengelig for publikum. Vi oppfordrer foreninger og bedrifter i Aust-Agder til å ta kontakt dersom de ønsker å sikre sine historiske arkiver for fremtiden, samt eventuelt gjøre de tilgjengelig på denne nettportalen.