Showing 6 results

Authority record

Vegårshei idrettslag

  • DA-1002
  • Corporate body
  • 1902

Idrettslaget ble stiftet i 1902.

  1. juni 1932 vedtok Vegårshei Arbeiderungdomslag å danne et arbeideridrettslag. Navnet ble Vegårshei AIL. 30 medlemmer ble tegnet, og Lars Nord ble valgt til den første formann.

Ved et møte 12. juli 1936 ble det etter lengre tids forhandlinger vedtatt en sammenslåing mellom bygdas tre arbeideridrettslag: Vegårshei AIL, AIL Jerv og Ubergsmoen AIL.
Navnet ble AIL Jerv, og Kjetil Moland ble den første formann. Allerede den 19 desember 1937 tok laget navnet Vegårshei AIL. Laget gikk sammen med Vegårshei Idrettslag 1. januar 1941.

Norsk Lærerlag Aust-Agder

  • DA-1190
  • Corporate body
  • 1879-1994

Norsk Lærerlag er en tidligere fagforening for lærere, dannet i 1966.
Organisasjonen kom til ved en sammenslutning av Norges Lærerlag (etablert 1892), Norges Lærerinneforbund (1912), Norsk Øvingslærerlag (1935) og Norges Skolelederlag (1924). 1. januar 2002 ble Norsk Lærerlag slått sammen med Lærerforbundet, og formet organisasjonen Utdanningsforbundet.

Norsk Lærerlag Aust-Agder var organisasjonens lokallag i Aust-Agder.

Lillesand Seilforening

  • PA-2700
  • Corporate body
  • 1885

Lillesand Seilforening ble etablert i 1885.. Aktiviteten har gått i bølgegang, men har alltid kommet tilbake med fornyet kraft. I en del år fra 1925 til 1936 var det nesten ingen aktivitet. Under siste verdenskrig lå foreningens virksomhet nede, men bensinmangelen gjorde at mange skaffet seg seilbåt, og i årene etter krigen var det stor aktivitet i foreningen. Det avtok utover på 50-tallet, og i en periode etter 1965 ble den sportslige aktiviteten lagt ned, men det sittende styret hadde kontakt og gjorde forsøk på å få nye seilere interessert uten at det lykkes.

Den mest aktive periode i foreningens historie begynte i 1976. Det ble da valgt helt nytt styre, og målsettingen var i første rekke å satse på opplæring av barn i Optimistjolle og senere også større joller. Satsing på opplæring har siden vært hovedaktiviteten i foreningen, og flere hundre barn og ungdom har siden den gang fått opplæring i seiling og sjømannskap.

Og det har vist seg å bli vellykket både i oppslutning og sportslige resultater. Våre jolleseilere har deltatt i lokale regattaer, NM, NoM og VM med gode resultater.

Kort tid etter revitaliseringen i 1976 kom også voksne seilere igjen med i foreningen både som turseilere og regattaseilere Foreningen har hatt en økende oppslutning de seneste åre og har i dag (2013) ca 250 medlemmer i alle aldre og har ca 35 havseilere og 30 joller i båtregisteret.

Saltholmen Fyrstasjon (bygningene) ble kjøpt fra det daværende Fyr og Merkevesenet i 1953. I mange år var det foreningens hovedinntektskilde som utleieobjekt til bedrifter. Fra 2003 ble det drevet som turisthytte etter Turistforeningens prinsipper i de sentrale sommeruker, for øvrig som utleieobjekt til enkeltpersoner/grupper. Pga adkomst, topografi og værforhold er det ikke egnet som seilbase, men ble benyttet som startplass for tur/hav-seilerne og ellers til sosiale foreningsaktiviteter.

I 2012 ble fyret overdradd til en egen stiftelse som skal ta vare på, vedlikeholde og legge til rette for allmennheten til beste for byens innbyggere og gjester. Som kompensasjon for overdragelsen har kommunen på gunstige betingelser stilt til disposisjon en tomt på ytre Kokkenes og overført eiendomsretten til påstående bygninger på tomten til foreningen.

Anne